Junii Brașovului, a traditional custom and brand of Romania

Junii-Brasovului-85-of-125Brașov, the city at the foot of Tâmpa, with a great history to tell, is celebrating on Easter, and “Junii Brașovului”, a group of young fellows on horses from “Șcheii Brașovului”, dressed in traditional costumes, will cross the city as a parade, following a traditional custom that is 300 years old.

Many people know Transylvania for its beautiful surroundings and for the history and customs that make Romania such a rich country. Brasov is one if the cities that every year respects its customs and gather tens of thousands of people to see the beauty of the parade, which it is a ritual that takes part every first Sunday after Easter, also called “Sunday of Toma”.

The parade starts from the Prund Square, where “Junii Brașovului” are gathering and ride down on the streets to Sfatului Square, the old center of Brasov. On the road they stop at the Trinity of Captain Ilie Birt, where they sing “Hristos a Înviat” (Jesus arised!), then to “Poarta Șchei” (Șchei Gate) on the street Podul Crețului and from here to “Pietrele lui Solomon” (Solomon’s Stones). Once they arrive, they spread on the two plateaus, at the big tables arranged by the eldest, where they start to celebrate.

The documents show that in 1931 there were seven organizations of the Juni, the oldest one being of the “Junilor Tineri” (Young Juni). The last group established is the one in 1924, Junilor Brașovecheni, formed from married men. The custom of Juni is considered one of the initiation rituals among young men, being included in the cycle of the groups. The meaning of “june” is “unmarried young fellow”.

Today, the young “Juni” have about 30 members. Their flag has a face image of “Saguna High School” and the face of a  “june” on horseback on the other part. The old “Junii” (1834) come from the young june group, who were married in the meantime. Every year, on Pentecost, they organize youth “The ancestral game from Variște.” The turkeys Juni (1879) have the flag image of Michael the Brave (Mircea cel Bătrân) and the rider “june”. They wear black hat with “țoc” and turkey feathers. Junii Dorobanți(1924) are a group separated from those of  turkeys. They wear a grey hat. Junii Roşiori (1908) has about 80 members. They have the same flag as a  the turkey “juni”, but wearing caps with red pompon . The whitish Junii (1869) wearing white hats and the Junii Braşovecheni (1922) are wearing black hats high-pitched.

mars-juni-027

Romanian version:

Brașov, orașul cu o istorie mare de la poalele Tâmpei, sărbătorește de Paște, și “Junii Brașovului”, un grup de băieți tineri pe cai de la “Șcheii Brașovului”, îmbrăcați în costume tradiționale, vor traversa orașul ca o paradă, urmând un obicei tradițional, care este vechi de 300 de ani.

Mulți oameni știu Transilvania pentru împrejurimile sale frumoase și pentru istoria și obiceiurile care fac din România o țară bogată. Brasov este unul din orașele care în fiecare an respectă obiceiurile sale și aduna zeci de mii de oameni pentru a vedea parada traditionala, care este un ritual organizat in prima duminică după Paști, numită “Duminica Tomii”.

Parada pornește de la Piața Prund, unde “Junii Brașovului” se adună și calaresc pe străzi pana la Piata Sfatului, centrul vechi al Brasovului. Pe drum se opresc la Sfânta Treime a căpitanului Ilie Birt, unde se cântă “Hristos a Inviat” ,apoi la “Poarta Șchei”, pe strada Podul Crețului și de aici la “Pietri “(Pietrele lui Solomon). Odată ajunși, se răspândesc  pe două platouri, la mesele mari organizate de către cel mai în vârstă, unde încep toti să sărbătorească.

Documentele arată că în 1931 existau șapte organizații ale Junilor, cea mai veche fiind cea a “Junilor Tineri”. Ultimul grup stabilit este cel din 1924, Junilor Brașovecheni, format din bărbați căsătoriți. Obiceiul de Juni este considerat unul dintre ritualurile de inițiere în rândul bărbaților tineri, fiind inclus în ciclul de “cete”.

Junii tineri numără astăzi circa 30 de membri. Steagul acestora are pe o faţă imaginea Liceului Şaguna, iar pe cealaltă un june călare. Ei poartă pălării cu tricolor. Junii bătrâni (1834) provin din grupul junilor tineri, care s-au căsătorit între timp. În fiecare an, de Rusalii, ei organizează pentru tineri „Jocul strămoşesc din Varişte“.  Junii curcani (1879) au pe drapel chipul lui Mihai Viteazul şi junele călăreţ. Ei poartă căciulă neagră cu „ţoc“ şi pene de curcan.  Junii Dorobanţi (1924) sunt un grup desprins din cel al curcanilor. Ei poartă o căciulă brumărie. Junii Roşiori (1908) numără aproximativ 80 de membri. Au acelaşi steag ca Junii Curcani, dar poartă chipiu cu pompon roşu. Junii Albiori (1869) poartă căciuli albe, iar Junii Braşovecheni (1922) poartă căciuli negre cu ţugui.

June

sarbatoarea-junilor-iubescbrasov_37960

Ioana Toader

Photo source: gandul.info, iubescbrasovul.ro